Informācija par augstākās izglītības studiju līmeņiem un izglītības sistēmu.

Rīgas Medicīnas koledža

Rīgas Medicīnas koledža ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša profesionālās augstākās izglītības iestāde, kas personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Koledža dibināta 2004. gada 1. jūlijā. Rīgas Medicīnas koledža ir Rīgas 5.medicīnas skolas tiesību un juridisko saistību pārņēmēja. Koledžas dibinātājs ir valsts.

Koledža atrodas Gaiļezera slimnīcu kompleksā, tās mācību un sadzīves telpās mācās un studē 300 - 350 studenti, kā arī izglītojamie profesionālās izglītības programmās māsu palīgu kvalifikācijas ieguvei. Koledžā strādā 35 – 40 akadēmiska personāla pārstāvji, kā arī akadēmiskais personāls klīnisko prakšu vietas, 52 vispārējā personāla darbinieki.

Rīgas 5.medicīnas skola tika dibināta 1980.gadā kā viena no sastāvdaļām Gaiļezera slimnīcu kompleksā, kurā ietilpst 3 lielas valsts un Rīgas pilsētas nozīmes slimnīcas: Klīniskā slimnīca „Gaiļezers”, Valsts Onkoloģijas centrs, Klīniskā bērnu slimnīca „Gaiļezers” un Sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers”. Vairāk nekā 20 gadu laikā ir apstiprinājušās šāda skolas, šobrīd koledžas, modeļa priekšrocības – mērķtiecīga izglītības iestādes un veselības iestāžu sadarbība, kas nodrošina izglītības un prakses savstarpējo saikni un mijiedarbību, kā arī studentu profesionālās kompetences atbilstošas darba tirgus – pacientu veselības aprūpes prasībām.

Šobrīd koledža nomā 3529,9 m2 telpas no SIA Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas. Koledža apsaimnieko deviņu stāvu dienesta viesnīcu ar 350 vietām Rīgā, Hipokrāta ielā 1, tās platība ir 6851,2 m2.